Nyheter

Ta godt imot Bendik Solvang som ny aktivitetsleder! En ny og kunnskapsrik ressurs for klubben.

Idrettslaget ROS fortsetter hardsatsingen mot Aktive Lokalsamfunn.

01.01.22 begynte Bendik i nok en nyopprettet stilling i klubben, og blir en god sparringspartner for aktivitetsleder Robin Jordalen som nå har jobbet i klubben i 1 år allerede.

17.01.2022
- arneborch

Vi har gleden av å presentere prosjektet; Aktivt Lokalsamfunn i Spikkestadsonen! 


01.03.2021
- RobinJ

IL ROS ønsker å ta ett utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til alle barn og unge i nærmiljøet. 

Vårt Aktive Lokalsamfunn prosjekt er ett samarbeid mellom IL ROS, Spikkestad Ungdomsskole, Spikkestad Barneskole og Hyggen Barneskole. 

Robin Jordalen er ansatt som aktivitetsleder for å jobbe både ut mot og på skolene og for IL ROS. Han tiltrer stillingen 1. januar 2021 og vi ønsker ham velkommen på laget.

 

 

17.12.2020
- arneborch

Ser du denne kontakt webansvarlig av IL ROS.

RobinJ 2021-03-01 13:47:17

IL ROS mot Aktivt Lokalsamfunn