hgjeldokk 2017-09-21 11:46:29

Kontaktinformasjon ROS Håndball

 

Navn E-post Mobil
Styret    
(leder)  Vakant
   
Ine-Merete Hansen
inemhan@gmail.com 951 35 291
Jørn Hogseth jorn.hogseth@gmail.com 913 09 209
Line Andersen danskeline@gmail.com 959 40 840
Mariann Bjønnes Hansen marianbhansen@hotmail.com   908 22 466
Robert Furuhaug  robert@furuhaug.org  924 11 103
Sølvi Male solvi22@gmail.com 911 25 975
Vivian Sand Johannesen

vivian.sand.johannessen@gmail.com

936 31 565
Magnus Hagen

magmyrhag@gmail.com

970 88 230
Sportslig utvalg
Jan Tjugum  jantjugum@gmail.com 477 04 137
Alexander Christensen alexander.christiansen@handball.no     901 77 369
Henrik Tobiassen henrik.t.tobiassen@hotmail.com  932 05 053
Rune Brasetvik rune.b@wiig.no  934 64 664

 

 

Fordeling av oppgaver i håndballstyre:

Rolle

Ansvarlig

Web-ansvarlig

Arne

Økonomiansvarlig

Ine

Materialforvalter

Ine

Medlemsregister - fakturering

Ine

Sportsadmin

Ine

Dommeroppfølging – rekrutering, kamper, cuper,

Skaffe dommere til mini og aktivitetsturneringer

Robert

Magnus

Dommerregninger

Jørn

Magnus

Laglederkontakt

Vivian

TA (Turnerings admin)

Vivian

Sekretær

Marian

Politiattester

Marian

Vivian

Rekrutering

Jørn

Line

Håndballskole

Jørn

Line

Marian

Arrangementer (kamper, mini og aktivitetsturneringer)

Vivian

Kiosk ansvarlig/gruppe

-          Rutiner

-          Innkjøp

-          haller

Sølvi

Line

Atle

Hallvaktansvarlig (kamper og ukedager)

Banedagboka, pakking av hall

Janne

Kontakt Region sør

Vivian

Sølvi

Kontakt HS/AIR

Ine

Klubbhåndbok

Jørn

Alle

Facebook

Vivian

 

Nyheter

18.09.2021

Gladmelding til alle barn og unge i Asker mellom 6 og 18 år. Laster du ned kommunens AiA-app, får barna 1 000 kroner hver i halvåret til organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg får de rabatt på enkeltaktiviteter, tilgang til gratisaktiviteter og oversikt over aktiviteter og arrangementer for store og små.

Les mer om AiA her: Hvaskjeriasker

Det er mulig å delbetale for aktivitetene til IL ROS direkte i appen.

25.08.2019

Det store laget av frivillige, lagledere, trenere, styremedlemmer og spesielt sportslig utvalg gjør en stor innsats for å sikre håndballspillere i klubben gode utviklingsmuligher.