Aktive Lokalsamfunn: Aktivitetsleder Spikkestadsonen ansatt

IL ROS ønsker å ta ett utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til alle barn og unge i nærmiljøet. 

Vårt Aktive Lokalsamfunn prosjekt er ett samarbeid mellom IL ROS, Spikkestad Ungdomsskole, Spikkestad Barneskole og Hyggen Barneskole. 

Robin Jordalen er ansatt som aktivitetsleder for å jobbe både ut mot og på skolene og for IL ROS. Han tiltrer stillingen 1. januar 2021 og vi ønsker ham velkommen på laget.

 

 

2020-12-17
arneborch

Les mer om Aktive Lokalsamfunn

Robin har en god idrettsbakgrunn og lang erfaring som trener for barn og unge over mange år. Tiltakene vil være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene vil foregå i klubbens nærmiljø og på skolene.

 

Vi legger ut mer info når prosjektet er i gang. Da vil også Robin presentere sine tanker og ideer.