IL ROS sitt prosjekt Aktivt Lokalsamfunn

Vi har gleden av å presentere prosjektet; Aktivt Lokalsamfunn i Spikkestadsonen! 


2021-03-01
RobinJ

Følg med for fortløpende informasjon og prosjekter klubben jobber mot utover i 2021.

Her er det mye spennende på gang.