Interessert i grasrottrenerkurs i regi Skiforbundet 26 januar kl 17-21 på Spikkestad?

Kurset inneholder 4 t praksis + noen E-læringsmoduler og er gratis. Kurset blir en realitet dersom vi klarer å få med minimum 8-10 trenere/foreldre. Dette er et nyttig kurs med flinke folk fra NSF og er helt basic uten krav til noe forkunnskaper. 

Det kan være interessant for foreldre som ikke har noen direkte trenerrolle men som kun vil «oppdatere» seg. Man trenger ikke bare være interessert i langrenn, men generelt om trening av barn, allidrett, inkl SFO, barnehager etc. 

Send en epost til dagligleder@ilros.no innen 14.01.22 hvis du er interessert.

2022-01-07
arneborch