arneborch 2022-02-16 14:52:51

ROS STIPEND

Ros ønsker å kunne bidra med økonomisk støtte til individer eller lag som har spesielle behov/ambisjoner for å kunne satse videre eller delta på spesielle arrangement som medfører større kostnader.

Det vil derfor settes av ett beløp på 30000,- kroner årlig med maksimal utbetaling på 10000,- pr søknad.

Søknadsfrist for dette er 01.06 hvert år.

Søknad for stipend skal godkjennes av særidrettene før disse sendes til hovedstyret og skal inneholde følgende informasjon:

  • Motivasjon/begrunnelse for individ/lag å søke
  • Hva det søkes penger til/for
  • Beregningsgrunnlag for beløpet det søkes for
  • Eventuelle forutsetninger/antagelser som ligger til grunn

Godkjente stipend utbetales i etterkant såfremt annet ikke er avtalt.