arneborch 2021-06-22 15:18:23

Bilagshåndtering, rutinebeskrivelser for gruppene og de som håndterer lagskasser

For 2022:

Nye rutinebeskrivelser er under utarbeiding. Det er nye OTP regler som innarbeides i lønnsnotatat, samt presiseringer ift kjøreregninger.

Har du spørsmål i mellomtiden kan fdaglig leder kontaktes på 913 21 761.