jenslillegraven 2017-03-01 16:18:15

Hva er ROS Arena?

ROS Arena er en idrettshall som er bygget og eid av Idrettslaget R.O.S. gjennom aksjeselskapet: IL R.O.S. Arena AS 

Prosjektet ble vedtatt og selskapet stiftet høsten 2009, hallen sto ferdig sommeren 2012. IL R.O.S. Arena AS er et rent eiendomsselskap som sto for byggingen og eier hallen, mens driftsselskapet IL R.O.S. Arena Drift AS står for den daglige driften. Selskapet har en langsiktig leieavtale med Røyken kommune om utleie av klasserom og idrettsflater på dagtid til bruk for Spikkestad ungdomsskole, mens det på kveldstid leies ut til idrettslagets treninger. I tillegg er det mye aktivitet i helgene med forskjellige arrangementer - mest idrett som kamper, konkurranser og treningssamlinger, men også konserter, konfirmasjoner etc.

Både eiendomsselskapet og driftsselskapet organiseres av et styre som består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen, og en til to medlemmer som utnevnes av IL R.O.S. hovedstyre der idrettslagets leder har den ene plassen.

Ute-web.jpg